Yöresel Sözlük

sivas-yoresel-ifadeler

Sivas ğazı, sivas yöresel kelime ve ifadeleri:

Siz de eklemek istediğiniz kelimeleri aşağıdan yorum kısmına yazabilirsiniz, yazılmış kelimelere göz atabilirsiniz.

Abrası olmak : Bir sıkıntının üstüne sıkıntı gelmek
Ağartı : Süt, yoğurt gibi yiyecekler
Ağlenmek : Araba için: durmak, eğlenmek
Aleşmek : Bir yerde oturmak, yerleşmek, durmak
Ahıldane : Herkese akıl veren, bilgiçlik satan
Ahraz : Dilsiz
Aktarmak : Sacın üzerinde yufkayı döndermek, pişirmek
Alayı : Hepsi, tümü
Al karısı : Lohusalara geldiğine inanılan efsanevi yaratık
Anışdırmak : Anlaşılması için dolaylı yoldan hatırlatmak
Arık : Zayıf
Arlanmak : Utanmak
Atlı : Edepsiz
Avgun : Su taksimatının yapıldığı oyuk taş
Avkalamak : Elleri ile sarsmak
Avuz : Memeli hayvanın doğum sonrası ilk sütü
Ayıtlamak : Ayıklamak
Aynı gelmek : Mektubun cevabı gelmek
Ayrıksı : Uyumsuz
Azınsımak : Az bulmak, yeterli bulmamak

Babalanmak : Zıkkımlanmak anlamında yemek
Bacılık : Ahret kardeşliği
Bad : İnce bulgurla yapılan etli dolma içi
Bağdaş kurmak : Bacaklarını dizden bükerek altına alıp oturmak
Batal : İri, büyük
Bayah, bayahtan : Az önce, demin
Bekitmek : Sağlamlaştırmak, tutturmak
Beslek : Hizmetçi, besleme
Bezirgân pilavı : İçine soğan, yağ, kıyma konularak yapılan bulgur pilavı
Bezmek : Usanmak
Belemek : Çocuğu kundaklamak
Bıldır : Geçen yıl
Bibi : Hala
Bir cimcik : Bir fiske tuz için kullanılır. Çok ufak tefek insana da denir.
Bir goşam : İki avuç dolusu
Bişgel : Çabuk pişen yiyecek veya iyi pişmiş yemek
Bişirim : Pişirim. Pişirmelik kadar olan, bir pişirim gibi
Bun : Bunalma hali, sıkıntı
Burunlamak : Kıymet vermemek
Büngüldemek : Kaynamak

Cambaz : Hayvan alıp satan kimse
Camuz : Manda
Can leğeni : İçinde ölü yemeği yapılan büyük leğen
Cazı : Suratsız, geçimsiz ve kötülük yapan kadın
Ceht : Bir şeyi yapmaya kararlı olma
Cingan : çingene
Ciyiş : Yakın akraba veya komşu yaşlı kadın
Cıbır : Yoksul, parasız
Culuk : Hindi
Cücük : Civciv

Çalınmak : Bir şeyi etrafta acele ile aramak
Çeç : Savrulan samandan ayrılmış buğday yığını
Çecik : Tülbenti başın etrafına sararak bağlama tarzı
Çemkürmek :Azarlamak, saygısız konuşmak. Küçük köpeğin havlaması
Çemrenmek : Paçaları sıvamak
Çepük : Alkış
Çelpeşük : Çalpak iş, karışık, dolaşık
Çevrüntü : Elekte ortada toplanan ot tohumu, saman ve toprak
Çığırmak : Çağırmak, türkü söylemek
Çığrık : Çıkrık, eskiden yün eğirmek için kullanılan araç.
Çıngı : Kıvılcım
Çıtlatmak : Bir şeyi üstü kapalı anlatmaya çalışmak.
Çimmek : Yıkanmak
Çir : Ekşi kaysı kurusu
Çor : Hastalık, dert
Çöçelenmek : Konuşamamak, bir iş yapamamak
Çöğlenmek : Bir tarafı eğilip devrilmek
Çördük : Küçük yabani armut
Çullu : Varlıklı
Çulsuz : Fakir, berduş

Dadanmak : Alışmak
Dalamuk : İnce yapılı, narin
Darazımak : Elbisenin dikiş yerinden eskiyerek incelmesi ve açılması
Darıkmak : Darda kalmak
Dartılmak : Kibirlenmek. Dartıla dartıla iş görmek: Yavaş ve salınarak iş görmek
Dayak : Destek
Deli depek : Dengesiz insan
Dene : Dane, buğday
Depme : Yünden dokunmuş büyük un çuvalı
Devlik görmek : Kış hazırlığı yapmak
Devrisi gün : Ertesi gün
Dındıklamak : Fazla incelemek
Dilmek : İnce doğramak
Dinelmek : Ayakta durmak
Dingildemek : Oynamak
Dirliksiz : Geçimsiz
Dolak : Başa veya dize dolanan uzun yün örgüsü.
Donak : Giyim, kuşam, süs
Donanmak : Giyinmek
Döşürmek : Toplamak
Döşürüksüz : Tertipsiz, iş bilmeyen kadın
Dulda : Güneş ve rüzgâr etkisinden korunan yer
Duluk : Yanak
Düğülcek : Bulgurun en ince kısmı. Çorbası yapılır
Düremeç : Ekmek arasına peynirvb. Konularak hazırlanan yiyecek
Düve : Bir yaşındaki inek
Düven : Döğen. Biçilmiş ekinleri sürmek için kullanılan altına çakmak taşları konulmuş ve öküzler tarafından çekilen tahta.
Düzayak : Merdiveni olmayan, bir katlı ev.

Eccük : Azıcık
Eğin : Sırt
Eke toka : Bilmiş, büyümüş
Ekis nükte yapmak : Alaycı ve kırıcı konuşmak
Eksük görmek : Evin ihtiyacını veya evlenecek kızın ihtiyacını almak
Ekti oğlak : Anası ölen yavru başka bir hayvana alıştırılırsa bu yavruya denir.
Elçim : Yün tararken, bir taramalık için ele alınan yün.
Elleşmek : İlişmek
Em : Merhem, ilaç
Eme : Babanın kız kardeşi
Emiceklik vermek : Umut vermek, güvendirmek
Evme : Acele etmek
Erinmek : Üşenmek

Farfara : Çok konuşan, ağzı kalabalık
Fing atmak : Ordan oraya durmadan gitmek
Firik : Sapıyla yakılan Buğday başağının pişen daneleri
Farımak : Yaşlanmak, kocamak
Fetil : Taze yemek için yapılan kalın yufka ekmeği

Gabala : Toptan
Gadinge : Yenge. Amca, dayı veya yakınların eşleri
Gamga : Odun parçası.
Garametli : Talihsiz, kadersiz
Geçmiş : ihtiyarlamış, kocamış. Helva için: fazla kavrulmuş
Gelberi : Tandırdan kül çekmeye yarayan demirden alet
Gejgere : İki kollu küçük sedye
Gevşemek : Geviş getirmek
Gicişmek : Kaşınmak
Gıdik : Keçi yavrusu
Gılik : Ortası delik ekmek
Görümcağız : Küçük görümce
Gursaklı : Kursaklı, izzet-i nefisli, gururlu
Gübür : Çöp, pislik
Gümen : Şüphe, bilinmeyen
Gümenli : Hamile
Güvermek : Otlar için: yeşermek. Bir yere çarpma sonucu vücudun morarması
Güvertme : Ufak çocuklarda çıkan küçük çıban

Harar : Yünden dokunmuş çuval
Hasput : Kağnı tekeri
Hasuda : Aside. Un, yağ, şeker ve su ile yapılan hafif bir tatlı
Havflenmek : Korkmak
Hayvah : Eyvah
Hedik : Haşlanmış buğday. Diş hediği: Diş buğdayı
Helki : Su kovası
Herslenmek : Hırslanmak, kızmak
Hırtlak : Gırtlak
Hızan : Yoksul
Horam : Bir elin kavrayacağı ot
Hozan : Ekin biçildikten sonra tarlada kalan kısmı

Ihmak : Çökmek
Ismarıç : Başkası için alınacak şey, sipariş

İki tek : Az
İleğen : Leğen
İndiriş etmemek : Tenezzül etmemek
İskemi : Sandalye
İşkillenmek : Şüphelenmek
İşmar : Göz kırpma, işaret
İt dirseği : Arpacık
Ivga vermek : Kışkırtmak
İyeşmek : Sürtüşmek, zıt gitmek

Kanatlı : Evin iki yana açılan sokak kapısı
Kanayak : Kadın
Kanlı : Katil
Karış : Beddua
Karmak : Arkasından konuşmak
Kârınsıma : Kâr sayma
Katık : Ayran
Kavramak : El ile ekin yolmak
Kavum hısım : Akrabalar
Kavurma herlesi : Unu yağda hafif kavurup, tuz ve su konularak yapılan çorba
Kaygana : Koyuca yapılan yumurta herlesinin yağda kızartılmasıyla hazırlanan yiyecek
Keçe delen : Çok kuvvetli ve devamlı yağan yağmur
Kehle : Bit
Kelecoş : Peskütan ile yapılan bir çeşit koyuca çorba
Kelik : Eski ayakkabı
Kemçük : Dişsiz
Kenger : Sütünden sakız yapılan ot
Kesek : Tarlada iri ve sert olan toprak parçası
Kesmük : Savurma sırasında buğdayla karışık olan saman
Keşik : Sıra
Kete : İçine kavrulmuş un konularak yapılan yağlı börek
Kıyımsız : Cimri
Kızıllanmak : Kıskanmak
Kızı olacağı : Üvey kızı
Kivra : Kirve, sünnet babası
Kor (Kör) : Çukur, mezar
Kömbe : Eskiden külde pişirilen yağlı kalın çörek
Köp : Kağnının, öküzlerin kuyruklarının altına gelen kısmı
Köremez : Süt yoğurt karışımı bir yiyecek
Kötülemek : Sağlığı bozulmak, hastalanmak
Közlemek : Ateşte kızartmak
Kurcalamak : Karıştırmak
Kuşhana : Ağzı kapaklı, büyük bakır sahan
Küflet : Ev halkı, külfet
Kürük : Eşek yavrusu

Mahana : Bahane
Malamat : Etrafa rezil olmak
Mısmıl : İyi, temiz
Mundar : Murdar. Pis, temiz olmayan
Mundar etmek : Bir şeyi ziyan etmek, bozmak
Müzevir : Fitneci

Nâlet : Lânet
Natır : Kadınlar hamamında hizmet eden kadın görevli
Nekes : Cimri
Nemârek : Neyime gerek
Nemrut : Asık suratlı, çehresiz
Nörüyon : Ne (iş) görüyorsun? Ne yapıyorsun?

Onmak : İyi gün görmek, mutlu ve zengin olmak.
Ovmaç : Yufka ekmeğin parçalanmasıyla yapılan yağlı yemek
Oynaş : Dost

Öcbelemek : Israr etmek, üstüne düşmek
Öndüç : Ödünç
Özelemek : Yoğurdu karıştırarak ezmek

Partalcı : Palavracı
Pehli : Eti kızartılarak yapılan patlıcan yemeği
Pepe : Kekeme
Peskütan : Yoğurdun az un ile pişirilmesiyle hazırlanan kışlık yiyecek Pıskırık : Aksırık
Pin : Kümes
Puhari : Baca
Rapata : Tandıra hamur yapıştırmaya yarayan tutacak

Sâbi : Küçük çocuk
Seğirtmek : Koşmak
Seyip : Başıboş
Sınamak : Denemek
Sınıkçı : Kırık, çıkıkçı
Sınmak : Kırmak
Sille : Tokat
Sitil : Kova
Soharıç : Soğan, yağ ve kıymanın beraber kavrulmuş şekli
Sohum : Lokma. ağza sokulan ekmek parçası
Sokranmak : Söylenmek
Sorutmak : Ayakta durmak
Sünmek : Uzamak
Süyem : Baş parmak ile, işaret parmağı arasındaki uzunluk

Şeremet : Eline çabuk
Şire : Şıra. Tatlılara ekilen şerbet
Şişek : Yaşına değmiş dişi koyun
Şişmek : Şımarmak

Taze gelin : Yeni gelin
Tirit : Yemeğin yağlı suyu
Tohma : Karın şişiren, rahatsızlık veren yemek
Tokaç : Yün, halı ve kilim yıkamak için kullanılan, bir ucu yassı tahta Toklu : Yaşına değmiş erkek koyun
Tökezimek : Bir yere ayağı takılmak
Tummak : Suya batmak
Tutam : Bir elle tutulan kadar
Tutmaç : Kesilmiş hamur, mercimek ve yoğurtla yapılan çorba

Ucun ucun : Azar azar
Uğmaç : Ekmek ovularak yapılan yiyecek
Uğundurma tutturmak : Birini aç bırakmak
Umma : Lohusaların göğüslerinin şişmesi
Urum : Anadolu
Uruplağ : Eski bir tahıl ölçüsü. (Arpa için yaklaşık 13 kg. Buğday için 16 kg

Üğürlenmek : Kendi kendine söylenerek nazla sallanmak
Üleş : Leş
Ürümek : Havlamak

Variyetli : Zengin, varlığı yerinde olan
Vergili : Evlenmek üzere sözü verilmiş kız

Yağarnı : Sırt
Yahşi : İyi, güzel
Yal : Köpek yiyeceği
Yarımağız : isteksiz
Yarımlağ : Yarım uruplağ
Yaşmak çalmak : Ağzı örtecek şekilde baş bağlamak
Yavan : Yağsız, tatsız, tuzsuz
Yayan : Yürüyerek
Yeğnik : Hafif
Yekinmek : Birden kalkmak
Yemeni : Deriden yapılan hafif ayakkabı
Yeygü : Hayvan yiyeceği
Yoğşumak : Hamurun açılacak kıvama gelmesi
Yumak : Yıkamak
Yumuş : Emir
Yük kemeri : Yüklük. Yatak yorgan konan dolap
Yüz yavuncusu : yüze gülen

Zelve : Öküzün boyunduruğunun çıkmaması için takılan eğri deynek Zerze : Halkalı kapı demiri
Zilingir : Uykusunu alamamış
Zürriyet : Döl, soy

Sizin de eklemek istediğiniz ifade ve kelimeler varsa,
yorum ekleme kısmından veya sivaskulturu@gmail.com mail adresine yazarak paylaşabilirsiniz.

Yazar: sivas

28 thoughts on “Yöresel Sözlük

  Kâzım

  (8 Eylül 2014 - 21:56)

  Bızlamak ?
  Çocukluğumuz da şöyle bir cümle

  ana bızım geldi

   Harun

   (17 Ağustos 2017 - 22:03)

   Birazda gulun bakalim:-)sinirlenince bir sivasli olarak soylediklerimizi yazayim:-)
   SIÇTIRAN, CEHENNEMIN DIBI, ZIKKIMIN KOKU, ÖLLÜGÜN KÖRÜ, BABAGAN BEKİ, BABAYLAN BIH, KÖR İT , EMME OGLAN SIC AGZIMA BABAN GELSIN DIYECEM:-)

 • Kâzım

  (8 Eylül 2014 - 21:57)

  Bızlamak ?

 • muammer

  (22 Mart 2015 - 16:55)

  KANIRTMAK=esnetmek ÜRELOON=dündeğil evvelkigün ,2 3gün önce KAYIM=sıkı sağlam BAYAH=azönce SÜNDÜRMEK=germek,çekmek,ELLAHAM=galiba PEŞKİR=havlu TEŞT=bakır leğen KÖNEZ=büyümemiş kısa yaşlı,huysuz GILLENMEK=yuvarlanmak DOMBALAK ATMAK=taklaatmak KÖTELEMEK=fırlatmak,savurmak,CARI=çabuk,hemen GAYGANA=omlet,yağdapişenyumurta,PÖÇÜK=kuyruk kısmı NÖĞÜRÜYON=neyapıyorsun KÖSNÜ=köstebek GELAA=tarlafaresi TOSBAĞA=kaplumbağa NAÇAR=çaresiz kalmak BU KELİMELERDE listeye eklenmelidir ,sivasın köylerinin çoğunda konuşulan kelimelerdir.

   Sevgi

   (4 Temmuz 2015 - 23:09)

   Bıldır:gecen sene
   Feyimsiz:düşüncesiz

   beril

   (9 Mart 2021 - 03:35)

   Küçükken bızbızın geldi mi diye de sorarlardı dfghjk sanırım çişin geldi mi demek . Bızlamak da işemek. Bızım geldi de yine aynı şekide çişim geldi olabilir …

 • muammer

  (22 Mart 2015 - 17:01)

  TOHMALAMAK=haddinden fazla yemek ,şişmek,

 • Ahmet

  (15 Temmuz 2015 - 23:06)

  merhaba!
  ben Güney Azərbaycanlıyım.

  yukarıdaki kelimelerin kendi Ağzımla ortak olanlarını seçip listesini gönderiyorum:
  1. Ağartı : Süt, yoğurt gibi yiyecekler
  AZ. Lehçesinde AĞARTI var ama mesela uzaktan bir ak şey gözükünce ona Ağartı deriz.
  Bu kural başka renklere de kullanılabilir mesela QARALTI , GÖVƏRTİ , SARALTI , QIZARTI , BOZARTI …

  2. Aleşmek : ƏYLƏŞMƏK
  3. Arık : ARIQ
  4. Avkalamak : ÖVKƏLƏMƏK
  5. Avuz : OĞUZ (farsçada da AĞUZ diye kullanılır)
  6. Bağdaş kurmak : BAĞDAŞ QURMAQ
  7. Bayah, bayahtan : BAYAQ veya BƏYAQ
  8. Belemek : BƏLƏMƏK
  9. Bıldır : BİLDİR
  10. bibi : BİBİ
  11. cimcik : ÇİMDİK (başka anlamı da var yani 1ci ve 2ci parmaklarınla birini ÇİMDİKLƏMƏK)
  12.goşam : OVUC (mesela buğdayı iki elde tutsan BİR OVUC ve bir elde ise BİE QISMA deriz)
  Ama QOŞA kelimesi de bizde var , ve her İKİ BENZER ŞEYe qoşa denebilir.
  Mesela O QIZLA OĞLAN QOŞA GƏLİRLƏR , veya O QOŞA AĞACLAR.
  13. Bişirim : PİŞİRİM
  14. Camuz : CAMIŞ veya GAMIŞ
  15. Ceht : cəhd (arapça bir kelime )
  جهد cəhd
  16. Cücük : CÜCƏ
  17. çalınmak : ÇALINMAQ
  18. Çemrenmek : ÇIMXIRMAQ (çoğunda köpek için kullanılır)
  19. çepük : ÇƏPİK (fiili de ÇƏPİK ÇALMAQ)
  20. çelpeşük : ÇƏLPƏŞİK (fiilo de ÇƏLPƏŞMƏK)
  21. çığrık : CƏHRƏ (fiili de CƏHRƏ ƏYİRMƏK)
  22. çimmek : ÇİMMƏK (çoğunda havuzda yüzmek için kullanılır)
  23. Dadanmak : DADANMAQ
  24. darıkmak : DARIXMAQ (özlemek anlamında)
  25. Dayak : DAYAQ
  26. Dene : DƏNƏ (1.tane ,2. Erik , kiraz … gibi meyvələr DƏNƏsi )
  27. Döşürmek : DÖŞÜRMƏK (küçük şeyleri yerden bir bir toplamak)
  28 . Eccük : ACCA (aslında AZCA , yani Z harfı C ile pekiştirilmiş)
  29. Eğin : ƏYİN
  30. elçim : ƏLÇİM
  31. Elleşmek : ƏLLƏŞMƏK (bir işi yapmak için deneyip iyi sonuca vardıramamak)
  32. Eme : ƏMMƏ (hala demek)
  33. Erinmek : ƏRİNMƏK
  34. Fetil : FƏTİR
  فطیر
  35. Gevşemek : GÖVŞƏMƏK veya KÖVŞƏMƏK
  36. Gümen : GÜMAN (farsça bir sözcük)
  گمان
  37. Güvermek : GÖVƏRMƏK
  38. Havflenmek: XOFLANMAQ (XOF veya aslında arapça olan XAWF)
  خوف
  39. Hedik : HƏDİK (DIŞLİK te denir)
  40. Herslenmek : HİRSLƏNMƏK (konuşarak R harfı düşüp HİSLƏNMƏK olur)
  Aslında arapça حرص
  41. Hırtlak : XİRTLƏK (konuşarak XİTDƏK)
  42. İt dirseği : hadi yaaa biz de buna İT DİRSYİ deriz ^_^
  43. İyeşmek : İYƏŞMƏK
  44. Kanlı : QANLI
  45. Karış : QARQIŞ veya QARQUŞ (kökeni QARQIMAQ fiili)
  46. Katık : bizde QATIQ var ama YUĞURT anlamında
  47. Kaygana : QAYQANAQ
  48. Kelecoş : KƏLƏCOŞ
  49. Kenger : KƏNGƏR
  50. Kesek KƏSSƏK
  51. Kor (Kör) : GOR (zaten farsça GUR)
  گور
  52. Küflet : KÜFLƏT
  53. Mahana : MAHNA
  54. Mundar : MINDAR
  55. Müzevir : MÜZƏVVİR (arapça)
  مزور
  56. Nâlet : LƏ’NƏT (bazen NƏHLƏT veya NƏ’LƏT de kullanılır)
  57. Oynaş : OYNAŞ (bir kadının erkek arkadaşı . OYNAŞ adlı bir bitki de var)
  58. Sınmak : SINMAQ
  59. sınıkçı : SINIXCI
  60. sille : SİLLƏ
  61. Sitil: SƏTİL (zaten fars)
  سطل
  62. Şire : ŞİRƏ (zaten farsça)
  شیره
  63. Şişek : ŞİŞƏK
  64. şişmek : ŞİŞMƏK
  65. Taze : TƏZƏ (zaten farsça)
  تازه
  66. Tokaç : TOKQAC
  67. toklu : TOXLU
  68. Umma : UMMA (kökeni UMMAQ . yalnızca lohusalar değil başkalara (çoğunda erkek çocuklar) da kullanılır)
  69. Yahşi : YAXŞI bazı yerlerde YAXCI
  70. Yavan : YAVAN
  71. Yumak : YUMAQ
  72. Zürriyet : arapça
  ذریة
  73. ÜRELOON : İRƏLİGÜN
  74. TOSBAĞA : TOSBAĞA

   Melike

   (8 Ekim 2015 - 19:12)

   Çok yardımcı oldu bende tam bunu arıyordum…

 • Hilal Özağaç

  (30 Eylül 2015 - 21:29)

  Çıtı kabı: yoğurt kabı

 • Ömer F.

  (9 Ekim 2015 - 01:41)

  Dutacah: tencere veya tava tutmak için el ile örülmüş veya kumaştan dikilmiş eşya,
  İlistir: kevgir,
  Baba dutasıca veya Babalara gelesice: bir beddua şekli,
  Kerinti: özellikle büyük baş hayvanların altlarını süpürmek için kullanılan süpürgenin ana malzemesi olan karamuk isimli dikenli bitkiyi kesmekte kullanılan, ucu çengel şeklindeki metal kesici alet.
  Irbıh: İbrik,
  Hedik: Bulgur yapımı için kaynatılan buğday.

 • Meltem

  (15 Kasım 2015 - 00:08)

  Galuç : Orak, ekin ve ot biçmeye yarayan alet.
  Ellörü : Yeterli, Bir şeyin yeterli olması.
  Essah : Gerçek. Essah mı?: Gerçek mi?

 • ali

  (23 Nisan 2016 - 20:58)

  Karaltısı kaybolasıca: beddua etmek

   Ahat kilic

   (7 Ocak 2017 - 23:59)

   Garaltın gaybolsun soyha 🙂

 • Arife arslan

  (13 Kasım 2016 - 23:34)

  Günülemek kıskanmak

 • güney azərbaycan

  (20 Mart 2017 - 19:50)

  Səqf sakf tavan= nifi

   güney azərbaycan

   (20 Mart 2017 - 19:52)

   Nifi bizdə tavana diyərik

 • kazım gökçen

  (22 Kasım 2017 - 14:37)

  dastar: sofra bezi
  emaçer: az yapılan bir iş için söylenen

 • sivas

  (3 Şubat 2018 - 02:13)

  Sennur Sorhun tarafından:

  Merhaba bu sözlüğe bir kelimede babanemden eklemek istiyorum.
  Babanemin , dedem onu kızdırınca kullandığı bir kelime vardır. “Heybat “ yani türkçe meali “çirkin ,kötü” dür bunuda sözlükte bulundurursanız çok güzel bir anısı olacaktır. Bizim yeni nesil olarak bu kelime çok hoşumuza gidiyor gülüyoruz. Şimdiden teşekkürler.
  Sivas/Hafik yöresine ait bir kelimedir.

  Heybat:çirkin, kötü .
  Cümle içinde kullanırsak , “Heybat herif eve gelmedi” diyebiliriz.

 • İlknur ogutluoglu

  (5 Şubat 2018 - 13:55)

  Bayahtan_ az önce
  Mökkem-saglam olan sağlam tutmak
  İlistir- süzgeç Kevgir
  Kürtük- düşen çığ parcasi
  Peşkir – -havlu
  Aktaracah-yufka pisiriminde kullanılan ince uzun ahşaptan çubuk
  Dastar -üstüne hamur konulan bez
  Parduç- taş firinin zeminde kalan unu temizlemeye yarayan ucuna bez baglanarak kullanilanak degnek

 • Hatice

  (17 Şubat 2018 - 11:43)

  Miyat ol: göz kulak ol, ilgilen
  Höcemet: çok bilmiş konuşma ( genelde küçük çocuklar için kullanılır)
  Yağannı: sırt, bel kısmı
  Ötean: önceki günlerde
  Ilağen: leğen
  Soyha: beğenilmeyen

 • sivas

  (20 Şubat 2018 - 01:05)

  Çeşitli ziyaretçilerimiz tarafından gönderilen kelimeler:

  Çece:büyük
  Bağursuk:bağırsak
  Koyún; boyun
  Yanıgara; hastalık

  Tacız kalmak : hasret kalmak veya usanmak bıkmak yada bir durumdan maruz kalmak

  Buymak = Çok üşümek

 • Zöfiker

  (18 Aralık 2018 - 13:25)

  Bitike: birazcık, az biraz
  Heris : Yüzüne meraklı olmak,
  Garipsemek: Özlemek
  Sokarıç: soğan domates biber ve salçadan oluşan yemeğin ana sosu
  Buğarsak: Azmış inek
  Öğür almak: ineğe döl tutması

   İlkbey TAŞTANOĞLU

   (3 Aralık 2019 - 11:21)

   Sohum = Lokma

 • Ismail

  (3 Ocak 2019 - 00:16)

  Ellamki: herhalde
  Üsbakes: kesinlikle

 • Abdullah Fidan

  (30 Ekim 2019 - 10:31)

  Değerli hemşehrim.
  Listenizde göremediğim ve Aklıma gelenler
  Pahıllandı=içgillendi,
  Emi – Emmi = amca,
  Aba= yenge
  Çabucak= Acele
  Hışım= Sinirli
  El= Yabancı
  Hısım= akraba
  Cıştı = Caydı, Oyunu bozdu, vazgeçti

 • karla çiftçi

  (27 Haziran 2022 - 09:20)

  peğ: yıkık harabe yer

 • karla çiftçi

  (27 Haziran 2022 - 09:33)

  yelyepelek: acele ile telaşla bir şeyi yapmak.

Bir Cevap Yazın