Bir Ramazan ilahisi: Ya Hennan

ya_hennan
İlahinin Şemseddin Sivasî ‘ye ait olduğu düşünülmektedir.

İlahinin, Halvetîliğin Şemseddin Sivasî koluyla bağını kuvvetlendiren mühim bir şey de, merhum Safer Efendi’ nin bu tarikat kolunun “evtâr-ı seb’a”yı onikiye çıkarıp, on iki esmâ ile de sâlike yol verdikleri naklidir. İlâhide -tevâfuk eseri- Esmâ-i hüsna’dan İsm-i azâm ile beraber on iki isim zikredilir. Güftede geçen “cud”, “afv”, “ğufran”, “îmân” kelimeleri, Allah’ın: el-Mâcid, el-Afüvv, el-Ğaffâr, el-Mü’min isimleriyle, tecelligâh olarak seçtiği insanı kuşatan varlığını; el-Evvel, el-Âhir, ez-Zâhir, el-Bâtın isimleri tecelli-î celâlinin zamanî ve kevnî tezâhürünü; el-Vâhid, el-Ehad (İbn-i Mâce ve İbn-i Hacer’e göre Esma-i hüsna’dandır), es-Samed isimleri ulûhiyetini beyan etmektedir. Birkaç nefescik sadâ deryaları dolduruyor;âgâh olan, kimbilir bu deryadan ne inciler çıkaracaktır.


Yâ Hannan, Yâ Mennân

Yâ Ze’l-cudi ve’l ihsân;

Sebbit kulûbenâ ale’l-îmân,

Nercû afveke ve’l-ğufran;

Merhaba Merhaba, şehr-i Ramazân Merhaba;

Merhaba Merhaba, şehr-i Sıyam Merhaba.

Evvel Hû, Âhir Hû;

Zâhir Hû, Bâtın Hû;

Kul Yâ Hû, Yâ Hû,

Yâ Men Hû: Hak!

Lâ ilâhe illâllah, Muhammed’ür Resûlullah!

Ve İlâhün, Vâhidün, Ehadün, Samedâ!

 

Kelime kelime ve manzum şekilde bir sadeleştirmenin(!) daha da yanlış olacağı düşüncesiyle, ilahinin tek cümlecik Türkçe inşa’ını anlatabilmem için ehven bir yol olarak gördüğüm şöyle bir metne ihtiyaç olabileceğini düşünüyorum:

“Ey! Kullarına karşı pek müşfik, Ey! kullarına karşı pek lütufkar, Ey! kerem ve ihsan sahibi, Ey! ezeli-Ey! ebedi, Ey! tecelligâhıyla apaçık-Ey! tecellî-i celaliyle gizlilerin gizlisi, Ey Hû Hû diye çağırdığımız: Hakk; kalplerimi iman üzere sabit kıl, ümidimiz senin af ve mağfiretindir, “Lâilahe illâllah Muhammed’ür Resûlullah”, Allah’ımızsın, teksin, benzersizsin; kulların sana muhtaç, sen kimseye muhtaç değilsin…”

Bestekâr, arada; tam da insan (tecelligâh) ile Allah (tecelli-i celâli’nin) kavuştuğu bezâha Ramazanı yerleştirir. Oruç ayının mümin kişiye gün gün irtifâ kazandıran bir af ve mağfiret merdiveniolduğunu ve o münasebetle yalvardığını Allah’a işittirmek istercesine “Oruç günlerindeyiz, o günleri selamlıyoruz! Bu günler hürmetine bizi bağışla!” sadedine “Merhaba!”ları peşi peşine sıralar.

Söyleyen cemaat, ilahinin ilk bölümünde “havf ve recâ'” tüten, daha yavaş bir tonda Hakk’ı anıp, af ve mağfiret dilerken; Ramazan’ı selamlama bölümüne gelince yeri göğü titretir… Ramazan’ ın onbeşinden sonra, “Merhaba”lar, yerini “Elveda”ya bırakır; ilahinin “tarz-ı reviş”i yavaşlar, son terâvihle beraber Hazreti Ramazan, bir ay boyunca terbiye etmeye çalıştığı şehirden ayrılır.

Elveda elveda, şehr-i Ramazan elveda;

Elveda elveda, şehr-i sıyam elveda!

(Alıntıdır.
http://www.milligazete.com.tr/haber/Bir_ramazan_ilahisi_ve_muhacirligim/132983#.VYwInfntlBc
)

Google'dan bu kelimeleri arayarak bize ulaşabilirsiniz:

sivas\ın kültürel halk oyunları, ya hannan ya mennan ya zel cudi vel ihsan, yahennan, yöremize ait kültürel değerler, sivasta merhaba ya şehri ramazan ilahisi sözleri, sivasın kültürleri, https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1832 01v8zWGoqRI1-yVBujG9v9MJ-IRQSMwqvmgFrrFPJUy0JQXLeGj1_D8nj_56vrIb 7477c73625de6c2a006f4436eda475a88c485022&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXme, yahenna ilahisi yazılı, yahenna ilahi, ya şehri ramazan ya hazreti allah, şemsi sivasi merhaba, ya hannan ya mennan ilahisinin turkcesi, semsi sivasi merhaba ilahisi, sivas kültür unsurlar, sivasın milli kültürü, https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1826 jMmdonVFRqvskKCSJbBE5_Sldtuwft3Kw4dwkrPRVgAVdzC_EPO8g64iOfvkDC9c f0d7dee88f36c1fe40ba1ab633c25f04e3cefdbb&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXme

Yazar: sivas

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir